ÁSZF

Általános feltételek

A niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, E-mail: magyar@biolindo.com (a továbbiakban "Ajánlattevő" vagy "niceshops GmbH") online üzletek üzemeltetésére és az e-kereskedelmben történő logisztikai szolgáltatásokra specializálódott különböző termékszegmensekben.

Ezek az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webshopon keresztül történő üzletszerű áruértékesítésre vonatkoznak: www.biolindo.hu

Az "ügyfél" megnevezés ebben az esetben az Osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 1. szakasz 1. bekezdés 2. pontja és az 1. szakasz 3. bekezdése értelmében a fogyasztókra vonatkozik, valamint az Osztrák fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 1. szakasz 1. bekezdés 1. pontja értelmében a vállalkozókra is.

A jobb olvashatóság érdekében nemek szerinti megkülönböztetés nem történik. A diszkriminációs szándék kizárt. Bármely nemű személyt egyformán kezelünk.

Az ÁSZF elfogadása

Az ügyfél elismeri az Általános Szerződési Feltételeket, és elfogadja azokat azáltal, hogy elismeri az Általános Szerződési Feltételeket.

Az ajánlattevő és az ügyfél közötti minden üzleti kapcsolatra a jelen üzletkötés a tranzakció megkötésekor érvényes verzióban vonatkozik. Ezek az Általános Szerződési Feltételek felülbírálják az ügyfél általános szerződési feltételeit.

Védelmi záradék

A jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő általános szerződési és egyéb szerződési feltételek ügyfél általi értelmezése elutasításra kerül, hacsak ezeket a niceshops GmbH kifejezetten el nem ismeri.

A szerződés megkötése

A "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gombra kattintva az ügyfél kötelező ajánlatot nyújt be az ajánlattevővel történő szerződéskötésre. Az ajánlattevő nem köteles elfogadni ezt az ajánlatot. A megrendelés végleges benyújtása előtt az ügyfélnek még egy lehetősége van ellenőrizni az esetleges hibákat, és szükség esetén kijavítani azokat.

Az ajánlattevő e-mailben erősíti meg az ajánlat kézhezvételét az ügyfél számára az ügyfél által megadott címen ("Megrendelés visszaigazolása"). Ez az e-mail nem jelenti azt, hogy az ajánlattevő elfogadta az ajánlatot. Az ajánlattevő úgy fogadhatja el az ajánlatot, hogy megerősíti az ajánlat beérkezését egy további e-mailben ("Megbízás visszaigazolása"), vagy elküldi a megrendelt árut. Az ügyfél három napig köteles fenntartani a megkeresését.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat és árukat elektronikus úton szerezhesse be az ájánlattevőtől, az ügyfeleknek regisztrálniuk kell az online üzletben. Az ügyfél köteles az üzleti kapcsolat során valós és teljeskörű információkat szolgáltatni, és adatait folyamatosan naprakészen tartani. Bizalmasan kell kezelnie adatait, és meg kell védenie azokat az illetéktelen hozzáféréstől. Ha az ügyfél harmadik személy általi visszaélésre gyanakszik, haladéktalanul tájékoztatnia kell az ajánlattevőt.

Az ügyfélnek tartózkodnia kell minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti vagy ronthatja az online üzlet technikai elérhetőségét (beleértve a kibertámadásokat is). Az ilyen magatartás bírósági következményekkel jár.

A szerződés szövegének tárolása

A szerződés szövegét, vagyis az ügyfél adatait a megrendelés folyamatához a niceshops GmbH menti el, és az ügyfél a „Saját fiók”, illetve „Saját megrendelések” link alatt tekintheti meg. Ettől függetlenül a niceshops GmbH a megrendelés visszaigazolását és az Általános Szerződési Feltételeket elküldi az ügyfélnek az általa megadott e-mail címre.

Elállási / Visszavonási jog

Ez az elállási jog csak a fogyasztókra vonatkozik.

Az ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja a távértékesítés útján kötött szerződést. A visszaküldésről itt talál információkat. Ezenkívül meghosszabbított 16 napos elállási jogot biztosítunk Önnek ezen az időszakon kívül.

Elállási tájékoztató

Fogyasztóként az ügyfélnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A törvényes lemondási időben foglalt 14 nap attól a naptól számít, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a szállító, birtokba vette az árut. Ezenkívül az ajánlattevő meghosszabbított 16 napos elállási jogot biztosít ezen az időszakon kívül. Az ügyfélnek tehát 30 napja van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

A visszavonási jog gyakorlásához az ügyfélnek egyértelmű nyilatkozatban (például postai levélben, telefonon vagy e-mailben) tájékoztatnia kell az ajánlattevőt a jelen szerződéstől való elállásról.

Az ügyfél ehhez felhasználhatja az Elállási formanyomtatványt, de ez nem feltétlenül szükséges. A visszavonási jog gyakorlása érdekében elegendő, ha az ügyfél elküldi a visszavonási szándékáról szóló értesítést.

Az elállási jog nem vonatkozik a következő szerződésekre:

A fogyasztót nem illeti meg elállási jog a következő távértékesítésben vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén:

 • Szolgáltatások, ha a niceshops GmbH teljes egészében végrehajtotta a szolgáltatást. Azonban csak akkor, ha a niceshops GmbH az Ön kifejezett kérésére (FAGG 10. §) a FAGG 11. §-a szerinti elállási időszak lejárta előtt megkezdte a szerződés teljesítését, és Ön
  • a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt igazolta tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljes körű teljesítésével elveszíti elállási jogát, vagy
  • a niceshops GmbH-tól kifejezetten látogatást kért a javítási munkák elvégzése érdekében,
 • Olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a niceshops GmbH-nak nincs befolyása, és amelyek az elállási határidőn belül következhetnek be,
 • Olyan áruk, amelyek a fogyasztó által megadott jellemzők szerint készültek, vagy amelyek egyértelműen személyes igényekre lettek szabva,
 • Olyan áruk, amelyek romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje hamar bekövetkezne,
 • Lezárva szállított áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, amennyiben a csomagolást a kiszállítást követően eltávolították (például higiéniai cikkek és ápolószerek),
 • Olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keveredtek más árukkal,
 • Szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de a szerződéskötést követő 30 napon belül nem kiszállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a niceshops GmbH-nak nincs befolyása,
 • Hang- vagy képfelvételek, illetve számítógépes szoftverek, amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, amennyiben a csomagolásuk a kiszállítás után el lett távolítva,
 • Könyvek, újságok, folyóiratok vagy magazinok, az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével,
 • Szolgáltatások az elszállásolás területén, lakáscél, áruszállítás, gépjármű bérlés, étel- és italszállítás, valamint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, amennyiben a szerződésteljesítésre a niceshops GmbH meghatározott időponttal vagy időtartammal számol a szerződés szerint,
 • A nem fizikai adathordozón tárolt digitális tartalom kiszállítása (pl. letöltések, e-könyvek stb.) amennyiben a niceshops GmbH megkezdte a szerződés teljesítését a a FAGG 11. §-a szerinti elállási idő lejárta előtt (azaz a digitális tartalmat előállította). Az elállási jog azonban csak azokban az esetekben szűnik meg, melyekben a szerződés alapján Önt fizetési kötelezettség terheli, valamint melyekben Ön
  • kifejezetten hozzájárult a szerződés teljesítésének megkezdéséhez az elállási időszak lejárta előtt,
  • igazolta tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése következtében elveszíti elállási jogát, és
  • a niceshops GmbH az Ön rendelkezésére bocsátott egy másolatot vagy igazolást a FAGG 5. § (2) bekezdésének vagy 7. § (3) bekezdésének megfelelően.

* FAGG: Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - távértékesítés keretében kötött szerződésekről szóló osztrák törvény

Továbbá a fogyasztót nem illeti meg elállási jog olyan sürgős javítási vagy karbantartási munkálatról megkötött szerződés esetén, amelynél a fogyasztó kifejezetten felkérte a niceshops GmbH-ot, hogy keresse fel ezen munkálatok elvégzése céljából. Amennyiben a vállalkozó a látogatása során olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, amelyeket a fogyasztó kifejezetten nem kért, illetve olyan árut szállít ki, amely a karbantartáshoz vagy javításhoz nem feltétlenül szükséges, a fogyasztónak jogában áll elállni ezektől a kiegészítő szolgáltatásoktól illetve áruktól.

A visszavonás következményei

Amennyiben az ügyfél eláll a szerződéstől, az általa kifizetett összeg, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azon többletköltségeket, amelyek abból származnak, hogy Ön az általunk javasolt legolcsóbb szállítási mód helyett másikat választott) visszatérítésre kerül az elállás beérkezésétől számított 14 napon belül. A visszafizetés az eredeti tranzakció fizetési módjában történik, kivéve az ügyféllel való egyéb megállapodás esetén. A visszafizetéssel kapcsolatban egyéb díjak nem kerülnek felszámolásra. A visszafizetést mindaddig megtagadhatja cégünk, amíg a visszaküldött áru meg nem érkezik, illetve, amíg az ügyfél bizonyítékot nem szolgáltat arról, hogy az árut egy korábbi időpontban visszaküldte.

Ha egy áru értékvesztése annak a ténynek köszönhető, hogy az árut olyan módon használták fel, amely nem szükséges a minőség ellenőrzéséhez, az ügyfél felelős ezért az értékvesztésért.

Az ügyfélnek azonnal és minden esetben legkésőbb 14 napon belül vissza kell küldenie az árut az alábbi címre, attól a naptól számítva, amikor a szerződést visszavonta:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-mail: magyar@biolindo.com
Tel.:

A határidő akkor teljesül, ha az áru a tizennégy napos határidő lejárta előtt kerül elküldésre.

A visszaküldés az alábbi országokból ingyenes:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Németország, Észtország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia

Az Olaszországból, Svájcból és a fent fel nem sorolt többi országból érkező visszaküldéseket az ügyfélnek kell fizetnie.

Ez üzleti, jogi és logisztikai okokból került így megállapításra, a diszkrimináció szándéka nélkül.

A visszaküldésről részletes információt itt talál: https://www.biolindo.hu/info/visszakueldes-segitseg

Az elállásra vonatkozó tájékoztató vége

Árak

A termékek ára teljes ár, amelyek az Általános Forgalmi Adót is tartalmazzák.

Kérdéses esetben az ár az Általános Forgalmi Adót még nem tartalmazza. Mindig a megrendelés időpontjában megadott értékek az érvényesek.

A fizetés átutalással történik az ajánlattevő által megadott számlára. Az, hogy a fizetést havonta (rendszeres fizetési kötelezettség) vagy egyszer (meghatározott fizetési kötelezettség) teljesítik-e, az ajánlattevő és az ügyfél közötti megállapodástól függ.

Szállítási költségek

A termékek megadott árához hozzáadódnak a szállítás költségei. Bizonyos rendelési érték felett nincs szállítási költség. Az ügyfél az ajánlat megtételekor kerül tájékoztatásra a szállítási költségek összegéről és azok küszöbértékről. Az ajánlattevő a megrendelés teljesítése előtt a megrendelés visszaigazolásakor ismételten tájékoztatja az ügyfelet az árak, az adók és szállítási költségek tekintetében. A szállítási költségek tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

Utánvéttel történő fizetéskor az utánvét díját (a számla költségeit beszedő szolgáltatásért, valamint a pénz az eladónak történő továbbításáért felszámított díjat) közvetlenül a kézbesítőnek kell megfizetni.

A fizetéssel és a szállítással kapcsolatos további információk az ajánlattevő honlapján találhatóak.

Szállítási feltételek

Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az ügyfél által megadott címre történik. Kiszállítás megadott csomagpontra is történhet.

Az áruk elvesztésének vagy sérülésének kockázata (csak) akkor hárul a fogyasztóra, ha ő vagy az átvételre jogosult harmadik fél (aki nem a szállító) birtokba vette az árut.

A várható szállítási idő a bevásárlókosárban közvetlenül látható. Előre utalással történő fizetés esetén a szállítási idő a fizetendő összeg a niceshops GmbH bankszámlájára való beérkezést követő naptól számítandó. Utánvéttel vagy számlára történő vásárlás esetén a szállítási idő a szerződéskötést követő naptól számítandó. Egyéb esetekben a szállítási idő a megrendelés beérkezését követő napon kezdődik.

A niceshops GmbH nem vállal felelősséget szállítói akadályoztatás esetén a szállítók vagy a gyártók miatt okozott károkért. Ha a szállítás vagy a megbeszélt szállítási idő betartása lehetetlenné válik olyan körülmények miatt, amelyekért a niceshops GmbH nem felelős, a niceshops GmbH jogosult részben vagy teljesen elállni a szerződéstől. A niceshops GmbH erről azonnal tájékoztatja az ügyfelet. A kártérítési igény ebben az esetben kizárt, ameddig a niceshops GmbH nem bizonyul hibásnak. Az ügyfel a megrendelés megkezdése előtt megfelelő tájékoztatást kap a fennálló szállítási korlátozásokról.

A niceshops GmbH önkéntes alapon "ajándék terméket" küldhet az ügyfélnek. Az ügyfél nem jogosult erre az ingyenes termékre. Az ingyenes termék azzal a feltétellel kerül kiküldésre, hogy az ügyfél nem mondja le a szerződést, vagy nem vonja vissza azt. Ilyen értelemben a szerződés lemondása esetén az ügyfélnek kérés nélkül vissza kell adnia az ajándék terméket a niceshops GmbH részére.

Esedékesség és Tulajdonjog fenntartása

Az ajánlattevő követelései a számla kiállításakor válnak esedékessé, de legkorábban az áru kézhezvételekor. Ha a követelések tizennégy napon belül nem kerülnek kifizetésre, az ajánlattevő az esedékesség napjától számítva évi 4% törvényes késedelmi kamatot követelhet. Ha az ügyfél vállalkozó, a késedelmi kamat összege az Osztrák Vállalkozási Törvénykönyv (UGB) 456. §-a alapján történik.

Az ajánlattevő által szállított összes áru addig marad az ajánlattevő tulajdonában, amíg azok teljes mértékben kifizetésre nem kerülnek. Az áruk vevő általi harmadik fél részére történő értékesítéséhez, mielőtt azok teljes összegét megfizették volna, az ajánlattevő előzetes hozzájárulása szükséges.

Ha az ügyfél nem vette át az árut a megegyezés szerint (az átvétel elmulasztása), akkor az ajánlattevő jogosult vagy az áruk tárolásáért minden naptári évre vagy annak egy részére a bruttó számlaösszeg 0,1%-ának megfelelő díjat felszámolni, vagy az ügyfél részére az áru bírósági letétbe helyezésére - az ügyfél költségére és kockázatára.

Fizetési feltételek

A niceshops GmbH a webshopban felsorolt fizetési módokat fogadja el.

Jótállás

Eltérő rendelkezések hiányában az általános törvényi előírások érvényesek.

A jótállás az ügyfél által okozott károkra nem vonatkozik. Ez különösen szakszerűtlen használat, helytelen működtetés vagy nem engedélyezett javítási kísérletek esetén fordul elő.

Amennyiben az áru nyilvánvaló szállítási károkkal kerül kiszállításra, úgy az ügyfél kötelessége a hibát a kézbesítőnek azonnal jelezni és a jótállásra kötelezettel a kapcsolatot haladéktalanul felvenni. A panasz vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztásának nincs következménye a fogyasztó törvényes jótállási igényére, csupán arra szolgál, hogy segítséget nyújtson a jótállásra kötelezettnek abban, hogy igényeit az áru kiszállításával megbízott céggel illetve biztosítással szemben érvényesítse.

Amennyiben gyártói garancia áll fenn, az ügyfélnek az ebből eredő igényeit közvetlenül a gyártóval szemben kell érvényesítenie. Amenyiben az ügyfél fogyasztó, abban az esetben őt erről a garanciáról írásban vagy a rendelkezésére álló egyéb tartós adathordozón (pl. e-mail) kell tájékoztatni. A niceshops GmbH felelőssége a gyártói garanciából kizárt. A niceshops GmbH jótállási kötelezettségeit azonban nem korlátozza semmilyen gyártói garancia.

A jótállásra kötelezett nem vállal garanciát arra, hogy az online üzletben közzétett fényképek megegyeznek a ténylegesen kiszállított termékekkel.

Jogi nyilatkozat

Az ügyfél kártérítési igénye a niceshops GmbH céggel szemben kizárt, amíg a niceshops GmbH vagy teljesítői és helyettesítői szándékos vagy súlyos gondatlansággal nem járnak el.

A felelősségvállalás összege a szerződés megkötésekor jellemzően előre látható károkra korlátozódik.

Az ajánlattevő vállalkozásokkal szemben nem vállal felelősséget az elmaradt nyereségért.

Az életet, a testi épséget, vagy az egészséget veszélyeztető sérülésekből eredő károkért, és az alapvető szerződéses kötelezettségek gondatlan vagy szándékos megsértéséből eredő károkért való felelősség, illetve a termékfelelősségről szóló törvény rendelkezése változatlan marad.

Az ajánlattevő nem felelős, ha a szerződéses viszonyból fakadó kötelezettségeit olyan körülmények miatt nem tudja teljesíteni, amelyekért ő vagy a helyettes megbízott nem felelős. Ez vonatkozik többek között az energia- vagy telekommunikációs szolgáltatások elérhetőségének hiányára és a vis maior esetekre.

Adatvédelem

Az adatvédelmi rendelkezések az Adatvédelmi Nyilatkozat részét képezik.

Az ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyfél adatait jogos érdekek alapján reklámcélból feldolgozhatja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ügyfél bármikor kifogást emelhet az adatkezelés ezen formája ellen (GDPR 21. cikk (2) bekezdés).

Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatása / A változtatás jogának fenntartása

Jogosultak vagyunk az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú megváltoztatására a jövőben felmerülő zavarok megszűntetése vagy a megváltozott jogi vagy technikai feltételekhez való alkalmazkodás céljából. Ezen változtatásokról ügyfeleinket az utolsó ismert e-mail címen értesítjük. A módosítás a szerződés szerves részévé válik, amennyiben az ügyfél a szerződés módosításának kézhezvételétől számított 6 héten belül írásban vagy szöveges formában ellentmondását ki nem fejezi. Az ilyen jellegű utólagos változtatások semmiképpen nem lehetnek az ügyfél kárára.

A szerződés nyelve

A szerződés nyelve német.

Alkalmazandó jog és joghatóság

Ez a szerződéses viszony az osztrák jogon alapul, és irányadónak tekintendő. Ez a jogválasztás azonban nem érinti az ügyfél tartózkodási helye szerinti ország kötelező rendelkezései által biztosított fogyasztóvédelmi jogait (vö. Római I. rendelet 6. cikkének (2) bekezdése). Az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló ENSZ-egyezmény és a referencia-szabványok alkalmazása kizárt.

A joghatóság kizárólagos helye Grác. Ha az ügyfél fogyasztó, és lakóhelye vagy általános tartózkodási helye Ausztriában van, vagy Ausztriában áll alkalmazásban, akkor az ügyfel csak azon bíróságok előtt perelhető, amelynek körzetében lakóhelye, általános tartózkodási helye vagy munkahelye található.

Az Európai Bizottság Online Vitarendezése

Vita esetén lehetőség van az internetes ombudsman választott bírósági eljárásában
részt venni: https://ombudsmann.at/

Probléma esetén a következő platformon keresztül tehet panaszt, amelyet egy független vitarendezési szolgáltatás dolgoz fel: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

E-mail címünk: magyar@biolindo.com

Kiterjesztett gyártói felelősség

A niceshops GmbH franciaországi csomagolásokhoz tartozó egyedi azonosító száma (UIN):

 • Csomagolás: FR223591_01OTUG
 • Elemek és akkumulátorok: FR041746_06M6YT